MINHDUCWATER

Điện thoại: (0254) 3 57 57 67

Holine: 0932 33 03 09

chai-pet

http://www.minhducwater.com/

Cung cấp chai pet, chuyên cung cấp cho ngành sản xuất thực phẩm đặc biệt sản xuất nước uống đóng chai