MINHDUCWATER

Điện thoại: (0254) 3 57 57 67

Holine: 0932 33 03 09

nuoc-uong-dong-chai

http://www.minhducwater.com/

Thùng 24 chai - 500 ml
12 off

Thùng 24 chai - 500 ml

66.000 VNĐ
Lốc 24 chai - 330 ml
15 off

Lốc 24 chai - 330 ml

53.000 VNĐ
Thùng 24 chai - 330 ml
5 off

Thùng 24 chai - 330 ml

60.000 VNĐ
Thùng 12 chai - 1, 5 lít
16 off

Thùng 12 chai - 1, 5 lít

64.000 VNĐ
H2O x Vietso Petro Resort
15 off

H2O x Vietso Petro Resort

67.000 VNĐ
Lốc 06 chai - 1.500ml
20 off

Lốc 06 chai - 1.500ml

37.000 VNĐ
Thùng 24 chai - 350 ml
10 off

Thùng 24 chai - 350 ml

68.500 VNĐ

Nước tinh khiết nhãn hiệu H2O