MINHDUCWATER

Điện thoại: (0254) 3 57 57 67

Holine: 0932 33 03 09

Bình Pet 5 lít
30 off

Bình Pet 5 lít

14.179 VNĐ
Bình PET Theo Yêu Cầu
35 off

Bình PET Theo Yêu Cầu

27.767 VNĐ
Bình Pet 7.5 lít
20 off

Bình Pet 7.5 lít

21.000 VNĐ
Bình PET Có Vòi 20 Lít
10 off

Bình PET Có Vòi 20 Lít

40.000 VNĐ
Bình PET Không Vòi 20 lít
10 off

Bình PET Không Vòi 20 lít

47.000 VNĐ
H2O x Kieu Anh Hotel
27 off

H2O x Kieu Anh Hotel

55.000 VNĐ
H2O x Saphir Dalat Hotel
10 off

H2O x Saphir Dalat Hotel

87.000 VNĐ
H2O x Muong Thanh Hospitality
15 off

H2O x Muong Thanh Hospitality

75.000 VNĐ
H2O x Anoasis Beach Resort
25 off

H2O x Anoasis Beach Resort

80.000 VNĐ
H2O x Pacific Hotel
10 off

H2O x Pacific Hotel

67.000 VNĐ
H2O x Salon Tóc Tài Hậu
10 off

H2O x Salon Tóc Tài Hậu

68.000 VNĐ
H2O x OSC Vietnam
10 off

H2O x OSC Vietnam

65.000 VNĐ
H2O x Xe Đức Tâm
10 off

H2O x Xe Đức Tâm

55.000 VNĐ
H2O x Xe Minh Phúc
10 off

H2O x Xe Minh Phúc

65.000 VNĐ
H2O x Phúc Đạt Hotel
20 off

H2O x Phúc Đạt Hotel

57.000 VNĐ
H2O x Thùy Vân Hotel
20 off

H2O x Thùy Vân Hotel

57.000 VNĐ

Nhà phân phối nước suối, nước lọc đóng chai, sản xuất chai pet Minh Đức

Chai pet, nước uống đóng chai Bà Rịa - vũng Tàu