MINHDUCWATER

Điện thoại: (0254) 3 57 57 67

Holine: 0932 33 03 09

Nhà phân phối nước đóng chai, nước khoáng, sản xuất nước lọc

H2O x Kieu Anh Hotel
27 off
H2O x Saphir Dalat Hotel
10 off
H2O x Muong Thanh Hospitality
15 off
H2O x Anoasis Beach Resort
25 off
H2O x Pacific Hotel
10 off
H2O x Salon Tóc Tài Hậu
10 off
H2O x OSC Vietnam
10 off

H2O x OSC Vietnam

65.000 VNĐ
H2O x Xe Đức Tâm
10 off
Bình Trái Banh 5 lít
10 off
Bình Quai Xách 7.5 lít
7 off
Bình Có Vòi 19 lít - General
20 off
Bình Úp Máy 19 lít - Genneral
20 off
Nước uống cao cấp H2O - 500 ml
7 off
Thùng 24 chai - 500 ml
12 off
Lốc 24 chai - 330 ml
15 off
Thùng 24 chai - 330 ml
5 off
Thùng 12 chai - 1, 5 lít
16 off
H2O x Vietso Petro Resort
15 off
Lốc 06 chai - 1.500ml
20 off
Thùng 24 chai - 350 ml
10 off
Chai PET 500ml - Rượu, Siro
15 off
Chai Pet 330 ml
24 off

Chai Pet 330 ml

1.000 VNĐ
Chai PET 500 ml - General
27 off
Chai Pet 1.500 ml
12 off
Chai Nhựa PET 350ml - Mường Thanh
25 off
Chai Pet Đặt Theo Yêu Cầu
30 off
Chai nhựa PET - 5 lít
10 off
Bình Pet 5 lít
30 off

Bình Pet 5 lít

14.179 VNĐ
Bình PET Theo Yêu Cầu
35 off
Bình Pet 7.5 lít
20 off

Bình Pet 7.5 lít

21.000 VNĐ
Bình PET Có Vòi 20 Lít
10 off
Bình PET Không Vòi 20 lít
10 off
WELLS - Bình Có Vòi & Úp Máy 19L
5 off
Nước tinh khiết WELLS - Thùng 350ml
7 off
Nắp Nhựa Pet - Phổ Thông
20 off
Phôi Nhựa Pet - Nguyên Sinh
10 off
Quai Nhựa
15 off

Quai Nhựa

57.000 VNĐ
Phôi Nhựa Pet - Tái Sinh
10 off
Cây nước nóng lạnh Sunhouse SHD 9600
5 off
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG34C
7 off
Cây nước nóng lạnh Sunhouse SHD 9696
7 off
Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG40N
7 off
Cây nước nóng lạnh Sanyo SWD - M25HC
9 off
Cây nước nóng lạnh ALASKA RL100
12 off
Nước khoáng EVIAN - Thùng 350ml
18 off
Nước khoáng EVIAN - Thùng 500ml
18 off
AQUAFINA - Thùng 500ml
9 off
AQUAFINA - Thùng 350ml
9 off
AQUAFINA - Thùng 5L
7 off
AQUAFINA - Thùng 1.500ml
7 off
Lavie - Bình Úp Máy 19L
5 off
LAVIE - Thùng 350ml
12 off
LAVIE - Thùng 500ml
12 off
LAVIE - Thùng 1.500ml
7 off
LAVIE - Thùng 5L
7 off

LAVIE - Thùng 5L

84.000 VNĐ
VIHAWA - Nước Tinh Khiết 19L
12 off
VIHAWA - Nước khoáng Bình 19L
5 off
VIHAWA - Thùng 350ml
14 off
VIHAWA - Thùng 500ml
9 off
VIHAWA - Khoáng, Có gas 500ml
9 off
VIHAWA - Thùng 5L
9 off

VIHAWA - Thùng 5L

82.000 VNĐ
ION LIFE - Bình Có Vòi & Úp Máy 19L
7 off
ION LIFE - Thùng 450ml
7 off
ION LIFE - Thùng 1250ml
7 off
Bình Úp Vòi 19 lít - VIP
17 off
Bình Úp Máy 19 lít - VIP
17 off