MINHDUCWATER

Điện thoại: (0254) 3 57 57 67

Holine: 0932 33 03 09

Nhà phân phối nước đóng chai, nước khoáng, sản xuất nước lọc