MINHDUCWATER

Điện thoại: (0254) 3 57 57 67

Holine: 0932 33 03 09

nước tinh khiết

H2O x Kieu Anh Hotel
27 off

H2O x Kieu Anh Hotel

55.000 VNĐ
Bình Úp Máy 19 lít - VIP
17 off

Bình Úp Máy 19 lít - VIP

45.000 VNĐ
AQUAFINA - Thùng 500ml
9 off

AQUAFINA - Thùng 500ml

90.000 VNĐ
AQUAFINA - Thùng 350ml
9 off

AQUAFINA - Thùng 350ml

80.000 VNĐ
AQUAFINA - Thùng 5L
7 off

AQUAFINA - Thùng 5L

82.000 VNĐ
AQUAFINA - Thùng 1.500ml
7 off

AQUAFINA - Thùng 1.500ml

87.000 VNĐ
LAVIE - Thùng 1.500ml
7 off

LAVIE - Thùng 1.500ml

90.000 VNĐ
LAVIE - Thùng 5L
7 off

LAVIE - Thùng 5L

84.000 VNĐ
ION LIFE - Thùng 450ml
7 off

ION LIFE - Thùng 450ml

106.000 VNĐ
ION LIFE - Thùng 1250ml
7 off

ION LIFE - Thùng 1250ml

118.000 VNĐ
VIHAWA - Thùng 350ml
14 off

VIHAWA - Thùng 350ml

82.000 VNĐ
VIHAWA - Thùng 500ml
9 off

VIHAWA - Thùng 500ml

92.000 VNĐ
VIHAWA - Thùng 5L
9 off

VIHAWA - Thùng 5L

82.000 VNĐ
Sữa đậu nành TRISOY
9 off

Sữa đậu nành TRISOY

187.000 VNĐ
Nước tăng lực X2
9 off

Nước tăng lực X2

174.000 VNĐ
Chân kệ - Hợp kim nhôm
3 off

Chân kệ - Hợp kim nhôm

50.000 VNĐ
Chân kệ - Inox
2 off

Chân kệ - Inox

170.000 VNĐ
Bình sứ
2 off

Bình sứ

190.000 VNĐ
Chân kệ - Gỗ
5 off

Chân kệ - Gỗ

270.000 VNĐ
H2O x Duy Ninh Hotel
12 off

H2O x Duy Ninh Hotel

57.000 VNĐ
H2O x Đồi Dừa Hotel
12 off

H2O x Đồi Dừa Hotel

57.000 VNĐ
H2O x Sơn TOA
7 off

H2O x Sơn TOA

69.000 VNĐ
H2O x The Imperial Hotel
17 off

H2O x The Imperial Hotel

67.000 VNĐ