MINHDUCWATER

Điện thoại: (0254) 3 57 57 67

Holine: 0932 33 03 09

nước uống

Thùng 24 chai - 500 ml
12 off

Thùng 24 chai - 500 ml

66.000 VNĐ
Lốc 24 chai - 330 ml
15 off

Lốc 24 chai - 330 ml

53.000 VNĐ
Thùng 24 chai - 330 ml
5 off

Thùng 24 chai - 330 ml

60.000 VNĐ
Bình Trái Banh 5 lít
10 off

Bình Trái Banh 5 lít

22.000 VNĐ
H2O x Kieu Anh Hotel
27 off

H2O x Kieu Anh Hotel

55.000 VNĐ
Thùng 12 chai - 1, 5 lít
16 off

Thùng 12 chai - 1, 5 lít

64.000 VNĐ
Bình Quai Xách 7.5 lít
7 off

Bình Quai Xách 7.5 lít

29.000 VNĐ
H2O x Saphir Dalat Hotel
10 off

H2O x Saphir Dalat Hotel

87.000 VNĐ
H2O x Vietso Petro Resort
15 off

H2O x Vietso Petro Resort

67.000 VNĐ
H2O x Muong Thanh Hospitality
15 off

H2O x Muong Thanh Hospitality

75.000 VNĐ
Chai Pet 330 ml
24 off

Chai Pet 330 ml

1.000 VNĐ
Chai PET 500 ml - General
27 off

Chai PET 500 ml - General

1.200 VNĐ
Chai Pet 1.500 ml
12 off

Chai Pet 1.500 ml

1.960 VNĐ
Bình Pet 5 lít
30 off

Bình Pet 5 lít

14.179 VNĐ
Bình PET Theo Yêu Cầu
35 off

Bình PET Theo Yêu Cầu

27.767 VNĐ
Lốc 06 chai - 1.500ml
20 off

Lốc 06 chai - 1.500ml

37.000 VNĐ
Lavie - Bình Úp Máy 19L
5 off

Lavie - Bình Úp Máy 19L

59.000 VNĐ
Thùng 24 chai - 350 ml
10 off

Thùng 24 chai - 350 ml

68.500 VNĐ
H2O x Anoasis Beach Resort
25 off

H2O x Anoasis Beach Resort

80.000 VNĐ
Bình PET Có Vòi 20 Lít
10 off

Bình PET Có Vòi 20 Lít

40.000 VNĐ
Bình PET Không Vòi 20 lít
10 off

Bình PET Không Vòi 20 lít

47.000 VNĐ
Chai PET Hồ Lô - 600ml
10 off

Chai PET Hồ Lô - 600ml

1.250 VNĐ
H2O x Pacific Hotel
10 off

H2O x Pacific Hotel

67.000 VNĐ
H2O x Salon Tóc Tài Hậu
10 off

H2O x Salon Tóc Tài Hậu

68.000 VNĐ
H2O x OSC Vietnam
10 off

H2O x OSC Vietnam

65.000 VNĐ
H2O x Xe Đức Tâm
10 off

H2O x Xe Đức Tâm

55.000 VNĐ
H2O x Xe Minh Phúc
10 off

H2O x Xe Minh Phúc

65.000 VNĐ
Bình Úp Vòi 19 lít - VIP
17 off

Bình Úp Vòi 19 lít - VIP

45.000 VNĐ
H2O x Phúc Đạt Hotel
20 off

H2O x Phúc Đạt Hotel

57.000 VNĐ
H2O x Thùy Vân Hotel
20 off

H2O x Thùy Vân Hotel

57.000 VNĐ
H2O x Phúc Lộc Hotel
17 off

H2O x Phúc Lộc Hotel

55.000 VNĐ
H2O x The Coast Hotel
12 off

H2O x The Coast Hotel

63.000 VNĐ
Bình Úp Máy 19 lít - VIP
17 off

Bình Úp Máy 19 lít - VIP

45.000 VNĐ
LAVIE - Thùng 350ml
12 off

LAVIE - Thùng 350ml

83.000 VNĐ
LAVIE - Thùng 500ml
12 off

LAVIE - Thùng 500ml

93.000 VNĐ
AQUAFINA - Thùng 500ml
9 off

AQUAFINA - Thùng 500ml

90.000 VNĐ
AQUAFINA - Thùng 350ml
9 off

AQUAFINA - Thùng 350ml

80.000 VNĐ
AQUAFINA - Thùng 5L
7 off

AQUAFINA - Thùng 5L

82.000 VNĐ
AQUAFINA - Thùng 1.500ml
7 off

AQUAFINA - Thùng 1.500ml

87.000 VNĐ
LAVIE - Thùng 1.500ml
7 off

LAVIE - Thùng 1.500ml

90.000 VNĐ
LAVIE - Thùng 5L
7 off

LAVIE - Thùng 5L

84.000 VNĐ
ION LIFE - Thùng 450ml
7 off

ION LIFE - Thùng 450ml

106.000 VNĐ
ION LIFE - Thùng 1250ml
7 off

ION LIFE - Thùng 1250ml

118.000 VNĐ
VIHAWA - Thùng 350ml
14 off

VIHAWA - Thùng 350ml

82.000 VNĐ
VIHAWA - Thùng 500ml
9 off

VIHAWA - Thùng 500ml

92.000 VNĐ
VIHAWA - Thùng 5L
9 off

VIHAWA - Thùng 5L

82.000 VNĐ
Sữa đậu nành TRISOY
9 off

Sữa đậu nành TRISOY

187.000 VNĐ
Nước tăng lực X2
9 off

Nước tăng lực X2

174.000 VNĐ
H2O x Swiss-BelResort
12 off

H2O x Swiss-BelResort

79.000 VNĐ
Chai nhựa PET Lily - 500ml
30 off

Chai nhựa PET Lily - 500ml

1.200 VNĐ
H2O x Mỹ Lệ Hotel
12 off

H2O x Mỹ Lệ Hotel

69.000 VNĐ
H2O x Salinda Resort Phu Quoc
12 off

H2O x Salinda Resort Phu Quoc

77.000 VNĐ
H2O x Toyota Tân Cảng
15 off

H2O x Toyota Tân Cảng

74.000 VNĐ
Chai nhựa PET - 280ml
22 off

Chai nhựa PET - 280ml

1.000 VNĐ
H2O x Duy Ninh Hotel
12 off

H2O x Duy Ninh Hotel

57.000 VNĐ
H2O x Đồi Dừa Hotel
12 off

H2O x Đồi Dừa Hotel

57.000 VNĐ
H2O x Sơn TOA
7 off

H2O x Sơn TOA

69.000 VNĐ
H2O x The Imperial Hotel
17 off

H2O x The Imperial Hotel

67.000 VNĐ
H2O x Ngân Hàng Hotel
12 off

H2O x Ngân Hàng Hotel

57.000 VNĐ
H2O x Valley Mountain Hotel
7 off

H2O x Valley Mountain Hotel

57.000 VNĐ
H2O x Thành Vinh Limousine
17 off

H2O x Thành Vinh Limousine

63.000 VNĐ