MINHDUCWATER

Điện thoại: (0254) 3 57 57 67

Holine: 0932 33 03 09

nhựa pet

Lốc 06 chai - 1.500ml
20 off

Lốc 06 chai - 1.500ml

37.000 VNĐ
Bình Pet 7.5 lít
20 off

Bình Pet 7.5 lít

21.000 VNĐ
Lavie - Bình Úp Máy 19L
5 off

Lavie - Bình Úp Máy 19L

59.000 VNĐ
Chai nhựa PET - 5 lít
10 off

Chai nhựa PET - 5 lít

7.900 VNĐ
H2O x Salon Tóc Tài Hậu
10 off

H2O x Salon Tóc Tài Hậu

68.000 VNĐ
H2O x OSC Vietnam
10 off

H2O x OSC Vietnam

65.000 VNĐ
H2O x Xe Đức Tâm
10 off

H2O x Xe Đức Tâm

55.000 VNĐ
H2O x Xe Minh Phúc
10 off

H2O x Xe Minh Phúc

65.000 VNĐ
LAVIE - Thùng 350ml
12 off

LAVIE - Thùng 350ml

83.000 VNĐ
LAVIE - Thùng 500ml
12 off

LAVIE - Thùng 500ml

93.000 VNĐ
H2O x Swiss-BelResort
12 off

H2O x Swiss-BelResort

79.000 VNĐ
Chai nhựa PET Lily - 500ml
30 off

Chai nhựa PET Lily - 500ml

1.200 VNĐ
Chai nhựa PET - 2.000ml
15 off

Chai nhựa PET - 2.000ml

3.200 VNĐ
Chai nhựa PET LiLy - 350ml
30 off

Chai nhựa PET LiLy - 350ml

1.100 VNĐ
H2O x Mỹ Lệ Hotel
12 off

H2O x Mỹ Lệ Hotel

69.000 VNĐ
H2O x Salinda Resort Phu Quoc
12 off

H2O x Salinda Resort Phu Quoc

77.000 VNĐ
H2O x Toyota Tân Cảng
15 off

H2O x Toyota Tân Cảng

74.000 VNĐ
Chai Nhựa PET - 200ml
13 off

Chai Nhựa PET - 200ml

1.000 VNĐ
Chai Nhựa PET - 220ml
12 off

Chai Nhựa PET - 220ml

1.100 VNĐ
Chai Nhựa PET - 250ml
15 off

Chai Nhựa PET - 250ml

1.200 VNĐ